uživatel: odhlásit
jméno: nepřihlášen

Přihlášení

Vyzkoušejte novou aplikaci NEXT, která brzy nahradí tuto stávající.


Objevila se chyba v načítání dat z Bakalářů. Text chyby zobrazíte přesunutím myši na tento text.
Chybu pravděpodobně způsobuje nesprávné nastavení cesty nebo uživatelských práv k adresáři s daty. Problém může odstranit správce školní síte v Parametrech webové aplikace (dle nápovědy). - C:\BAKALARI\EVID\ - ANO - provider=vfpoledb.1;Exclusive=no;collate=czech;SourceType=DBF;uid=;pwd= - provider=sqloledb;Data Source=mts\MSSQLSERVER,1433;Initial Catalog=bakalari
1.11.2016